Strona główna | Przesłuchania

Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach ogłasza przesłuchanie dla muzyków na stanowisko:
- muzyk orkiestrowy do grupy I skrzypiec,
- muzyk orkiestrowy do grupy II skrzypiec.
Kandydatem może być absolwent studiów licencjackich lub magisterskich uczelni artystycznych.

Filharmonia:
- umożliwia przesłuchanie kandydatów z udziałem akompaniatora Filharmonii (chęć skorzystania z tej opcji należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym),
- nie zwraca kandydatom żadnych kosztów związanych z przesłuchaniem, w tym
w szczególności kosztów podróży lub zakwaterowania kandydatów. Po wcześniejszym uzgodnieniu Filharmonia może odpłatnie udostępnić pokój gościnny w swojej siedzibie.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania), elektronicznie, na adres: kadry@filharmonia.kielce.pl
Do zgłoszenia należy dołączyć:
- życiorys w języku polskim,
- podpisane oświadczenie (do pobrania).
Termin nadsyłania zgłoszeń: 09 września 2022 r.

Miejsce przesłuchania:
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach, ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce.
Program przesłuchania:
- W. A. Mozart – Koncert skrzypcowy (wybrany przez kandydata),
- dowolny utwór solowy lub z akompaniamentem fortepianu (w przypadku wybrania utworu
z akompaniamentem i korzystania z akompaniatora Filharmonii do zgłoszenia prosimy dołączyć pdf akompaniamentu utworu dowolnego),
- czytanie a’vista – materiały orkiestrowe.
Termin przesłuchania – 21 września 2022 r.


Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie kandydata


   O Filharmonii  | Aktualności  | Program  | Edukacja  | Bilety  | Wydawnictwa  | Darczyńcy  | Galeria  | Ogłoszenia  | Kontakt
Logo

Copyright © 2003 -Grabka.