Strona główna | Przetargi

Kielce, 23.01.23

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023


Kielce, 08.07.22

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS130-368099-pl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS130-368099-pl


Kielce, 29.03.22

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (aktualizacja)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (aktualizacja)


Kielce, 31.01.22

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (aktualizacja)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (aktualizacja)


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022


Kielce, 13.05.21

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach


Ogłoszenie o wyniku postępowania
Informacja z wyboru ofert
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie na realizacje zamówienia
Ogłoszenie
SWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5a
Załącznik nr 5b


Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi na rok 2021 (aktualizacja)


Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi na rok 2021 (aktualizacja)


Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi na rok 2021


Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi na rok 2021


Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi na 2019 rok


Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi na 2019 rok


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12,
ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę instrumentu muzycznego do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja po otwarciu ofert
Wzór oświadczenia
Ogłoszenie
SIWZ
Zał. 1 Specyfikacja techniczna
Zał. 2 Oferta
Zał. 3 Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zał. 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 5 Wzór umowyOGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12,
ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach


Unieważnienie postępowania
Informacja o wyborze
Informacja po otwarciu ofert
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Wyjaśnienie do SIWZ
Zał. nr 1 Specyfikacja techniczna poprawiona
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Zał. nr.1 Specyfikacja techniczna
Zał. nr.2 Oferta
Zał. nr.3 Oświadczenie spełniania warunków udziału
Zał. nr.4 Oświadczenie braku podstaw wykluczenia
Zał. nr.5 Wzór umowy


ARCHIWUM

Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
Przetargi 2010
Przetargi 2009
Przetargi 2008
Przetargi 2007
góra    O Filharmonii  | Aktualności  | Program  | Edukacja  | Bilety  | Wydawnictwa  | Darczyńcy  | Galeria  | Ogłoszenia  | Kontakt
Logo

Copyright © 2003 -Grabka.