Strona główna | Wystawy

OBRAZY WYLEWANE – MOJA SZTUKA DOBRA

20 stycznia 2023, piątek, foyer

OBRAZY WYLEWANE – MOJA SZTUKA DOBRA

MaNa Art. - artystka, która urodziła się w Kielcach, a obecnie mieszka i tworzy w Warszawie. Swoją działalność rozpoczęła w 2021 r. aby wspierać działalność charytatywną na rzecz chorych dzieci.
Maluje nowatorską techniką Pouringu i w ten sposób powstają obrazy wylewane, tworząc abstrakcyjne, niepowtarzalne wzory.
Obrazy wylewane tak oczarowały odbiorców, że MaNa Art całkowicie poświęciła się tworzeniu, również pod kątem indywidualnych wnętrz odbiorców. W ciągu ostatniego roku, powstało kilkaset dzieł tej artystki, które zostały docenione przez Galerię Van Gogh’a w Madrycie oraz na Międzynarodowych Targach Sztuki Współczesnej w Paryżu. Misją MaNa Art jest wspieranie potrzebujących, dlatego część dochodu z każdego obrazu przekazuje dla dziecięcego hospicjum w Warszawie.

PLSP

18 listopada 2022, piątek, foyer

IMPRESJE MUZYCZNE I DYPLOM 2022

Impresje muzyczne to wystawa prac plastycznych uczniów młodszych klas Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im J. Szermentowskiego w Kielcach. Prace wykonane zostały w technikach grafiki komputerowej. Do barwnych , swobodnych, często abstrakcyjnych kompozycji , inspiracją dla uczniów była muzyka Krzysztofa Pendereckiego, Karola Szymanowskiego i Grażyny Bacewicz.
Prace powstały w ramach 6 specjalizacji i prezentują:
Dyplom 2022 to prace powstałe w ramach sześciu specjalizacji:
Ceramika Artystyczna: duże obiekty wolnostojące z mas ceramicznych, zestawy użytkowe, stołowe – do herbaty i do kuchni azjatyckiej. Warto zaakcentować różnorodność w doborze technik i materiałów, uczennice eksperymentowały z użyciem mas ceramicznych o różnorodnej barwie i stopniu uziarnienia.
Techniki Graficzne: pokazują tradycyjne linoryty, przede wszystkim barwne, oraz kompozycje wykonane w technice suchej igły na płycie metalowej. Obok kompozycji dekoracyjnych wyróżnia się praca włączająca tradycyjną odbitkę graficzną w formę użytkową – parawan.
Tkanina Artystyczna: przygotowała tkaniny tradycyjne, realizowane w technice gobelinu oraz zestawy tkanin unikatowych, w tym zestawy form tkackich, składające się z tkanin splotowych i form przestrzennych z zastosowaniem technik mieszanych.
Tradycyjne Techniki Malarskie i Pozłotnicze: prezentują obrazy wykonane w technice olejnej na podłożu drewnianym i płóciennym wg mistrzów malarstwa dawnych epok: gotyku, baroku oraz XIX wiecznych malarzy pracujących w konwencji realistycznej. Prace malarskie dopełniają ramy z wykorzystaniem technik zdobniczych w tym pozłotniczych.
Techniki Rzeźbiarskie: to kompozycje inspirowane malarstwem między innymi: Leona Chwistka, Tamary Łempickiej oraz Pieta Mondriana. Obok nich prace własne, wykonane w drewnie lipowym.
Na wystawie ponadto prezentowane są formy użytkowe, wykonane w ramach specjalizacji Meblarstwo Artystyczne oraz prace rysunkowe i malarskie, stanowiące pokaz umiejętności ogólnoplastycznych.


Zbigniew Olszewski Przedwiośnie II, olej na płótnie, 92x73,2019.

9 września 2022, piątek, foyer

MIĘDZY CISZĄ A BRZMIENIEM
Artyści Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków

"Kolory są muzyką dla oczu, gdyż dają się zestawić jak nuty" pisał XIX - wieczny wielki malarz francuski Eugene Delacroix.
Wystawa w Filharmonii Świętokrzyskiej jest niejako konsekwencją procesu tworzenia i realnym spotkaniem obrazu z wielką, piekną muzyką. Wypełnia lukę, dodając do emocjonalnych przeżyć muzycznych wrażenia wizualne, pomiędzy jednym a drugim brzmieniem muzyki, pomiędzy jedną a drugą częścią koncertu.
Artyści prezentujący prace to członkowie Oddziału Lubelskiego mającego za sobą przeszło 80-letnią tradycję (powstał w 1936 roku), obecnie wpisującego się w struktury ogólnopolskiego, liczącego 105 lat Związku Polskich Artystów Plastyków, najstarszego i najliczniejszego stowarzyszenia zrzeszającego artystów sztuk wizualnych.
Tradycją okręgu lubelskiego ZPAP są okolicznościowe wystawy środowiskowe, jak i coroczne wystawy tematyczne o charakterze międzynarodowym pod wspólnym tytułem „Wschodni Salon Sztuki“, czy w cyklu rocznym „Międzynarodowe spotkania ze sztuką“.
Obecna wystawa ma charakter kuratorski. Jest reprezentacyjnym wycinkiem zarówno środowiska jak i artystów.. Doboru prac na wystawę dokonali autorzy, przedstawiając charakterystyczne dla swojej twórczości dzieła.
A oto artyści:
1. Marek Rzeźniak
2. Tomasz Świerbutowicz
3. Piotr Tymochowicz
4. Marek Andała
5. Agnieszka Mitura
6. Stanisław Żukowski
7. Artur Popek
8. Maria Polakowska
9. Sławomir Toman
1o.Mariusz Drzewiński
11.Paweł Znamierowski
12.Zbigniew Olszewski
13.Andrzej Mosio
14.Agnieszka Jankowska
15.Andrzej Cwalina
16.Andrzej Szczerbicki
17.Dorota Kulicka
18.Grażyna Grabowska
19.Krystyna Rudzka-Przychoda


Autoportret

10 czerwca 2022, piątek, foyer

KOMPOZYCJE WYBRANE

Mateusz Kędziora
ur. 11 maja 1983r w Opatowie

początkowo kształcił się na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii, jednak porzucił ten kierunek na rzecz nauk na Warszawskiej ASP, gdzie studiował w latach 2004-2010 na Wydziale Rzeźby. Kluczowe dla twórczości artysty były doświadczenia z zajęć pod okiem Pani prof. Zofii Glazer Rudzińskiej oraz płaskorzeźba na pierwszym roku studiów.

Obecnie zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym, fotografią oraz rzeźbą i muzyką.
W swoich kompozycjach podejmuje tematy z zakresu portretu, pejzażu oraz martwej natury.
Prezentowane prace są przekrojem z lat 2004-2022 i stanowią najlepsze osiągnięcia z tego okresu. Całość wystawy obejmuje 50 obrazów, kilka rzeźb i fotografii.
Ponadto, zamieszczone zostały skany ze szkicowników stanowiące rysunek mechaniczny oraz zapis roboczy do przyszłych projektów.
Wystawa będzie czynna od 10 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.

--------------------Kilka słów od autora-----------------
12 lat po studiach
setki prób
przeszło 50 obrazów

Uważam, że nie ma recepty na dobry obraz.
Dobry obraz wymaga pracy.

Z doświadczenia wiem, że to co najlepsze powstaje nieświadomie, żeby nie powiedzieć przez przypadek.
Jednak, zaangażowanie to podstawa.

Pracuję powoli i systematycznie.
Pierwsze podejście jest najtrudniejsze.
Zdarza się, że praca jest trafiona od razu i nie wymaga dalszych wersji.
Bywa, że obraz "jest skończony" w miesiąc, najczęściej miesiąc to za mało.
W praktyce potrzebuję kilku prób, by w pełni opanować temat.
Czasami rzucam na szalę kilka miesięcy, a nawet lat pracy by wyjść z impasu i ruszyć do przodu.


Mateusz Kędziora

zdjęcia z otwarcia >>>


22 października 2021, piątek, foyer

WYSTAWA PRAC ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
im. J. SZERMENTOWSKIEGO W KIELCACH


MPRESJE MUZYCZNE
Impresje muzyczne to tytuł cyklicznej wystawy, na której prezentujemy prace graficzne uczniów ZPSP w Kielcach. Różnobarwne kompozycje plastyczne, w większości abstrakcyjne, zainspirowane muzyką, powstały w związku ze Świętokrzyskimi Dniami Muzyki. Zostały one zaprojektowane i wykonane przez uczniów klas młodszych.

DYPLOM 2021
Prace uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, prezentowane na wystawie towarzyszącej Świętokrzyskim Dniom Muzyki powstawały na zakończenie edukacji uczniów w roku szkolnym 2020/2021. Wystawa nosi tytuł DYPLOM 2021. Prezentowane są na niej wszystkie specjalizacje nauczane w szkole: Ceramika Artystyczna, Meblarstwo Artystyczne, Techniki Druku Artystycznego, Techniki rzeźbiarskie, Tkanina Artystyczna i Tradycyjne Techniki Malarskie i Pozłotnicze. Dominują projekty autorskie i inspiracje naturą. Zauważalny jest również wpływ sztuki i kultury Hiszpanii, wynikający z realizacji projektów edukacyjnych w tym kraju.

Wystawa była czynna od 22 października do 30 listopada 2021 r.

zdjęcia z otwarcia >>>


Plansza z wystawy

1 października 2021, piątek, foyer

LATA LECĄ...


Wystawa dokumentuje 75 lat działalności instytucji, ale rozpoczyna się od roku 1920, która to data symbolizuje 100 lat tradycji symfonicznej w Kielcach. Składa się z około 70 plansz, które przedstawiają kierujących Filharmonią dyrektorów, zapraszanych przez nas artystów, aż po zatrzymane w kadrze wydarzenia z wieloletniej działalności, przede wszystkim koncerty.
Opracowanie i redakcja: Urszula Sokołowska

Sponsorzy wystawy:
CANEA. Inżynieria i komputery
Studio dobrych Wnętrz. Design M4
Wodociągi Kieleckie. Sp. Z o.o.
KLIMATECHNIKA S.C.
Krzysztof Cieniała, Anna Cieniała
INSTAL SERWIS
AUDIO SCHOWROOM 110 hz
SUPON
MP INSTAL

zdjęcia z otwarcia >>>


St. Tropez, olej na płótnie

9 października 2020, piątek, foyer

DŹWIĘK I KOLOR
WYSTAWA PRAC ROMANA GRUSZECKIEGO


ROMAN GRUSZECKI i jego wystawa Dźwięk i kolor
Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dyplom w pracowni rzeźby u prof. Sławomira Mieleszki). Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zakończone dyplomem w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka.
Po dyplomie w 1999. rozpoczyna samodzielną pracę twórczą w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby. Uprawia malarstwo sztalugowe olejne, akwarelę, pastel. Powstają liczne portrety, obrazy inspirowane Kazimierzem Dolnym, pejzażem Polski oraz wieloma miejscami Europy: Francji, Grecji, Chorwacji, Włoch, Holandii. Bierze udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Od 2009 roku prowadzi Galerię Kolor w Kazimierzu Dolnym. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. W ostatnim czasie powstają obrazy inspirowane sportem. Kompozycje przedstawiające sportowców różnych dyscyplin, w trakcie ich zmagań, wyrażone są za pomocą ekspresyjnej plamy i koloru. Emocje towarzyszące autorowi jako kibicowi przelewane są na płótno. Bardzo ważnym motywem malarskim Romana Gruszeckiego jest muzyka. Kompozycje postaci muzyków w trakcie gry, instrumentów oraz wrażenia, jakie dostarcza słuchanie muzyki są dla autora niezmiernie ważne.
Malarstwo jest dla Romana Gruszeckiego sensem życia, przyjemnością i pracą. Pozwala funkcjonować normalnie w twardej, pełnej wymagań rzeczywistości. Przenieść się w świat pełen poezji wyrażonej kolorem, kreską, plamą, iluzją form i kształtów. Daje możliwość opowiedzenia za pomocą tych środków o wrażeniach, doznaniach i poglądach na różne sprawy.


Barka w Amsterdamie

28 lutego 2020, piątek, foyer

DŹWIĘK I KOLOR
WYSTAWA PRAC ROMANA GRUSZECKIEGO


Moje malarstwo to poszukiwanie formy dla koloru, a zatem komponowanie obrazu z plam barwnych. Inspiracją do namalowania obrazu są doznania w wyniku obcowania z naturą, śledzenia zawodów i zmagań sportowych, oglądania koncertów i słuchania muzyki. A zatem duże znaczenie inspirujące ma działalność ludzka i różnego rodzaju sztuka. Lubię zwiedzać i podziwiać świat – nieskończone źródło inspiracji i estetycznych doznań. Następnie przetwarzam obrazy i związane z nimi uczucia na cały repertuar linii, plam barwnych, pociągnięć pędzla i szpachli. Kryterium do uznania, czy obraz jest skończony, a raczej czy spełnia już poziom, w którym czuję pełnię satysfakcji, są moje własne odczucia. Uważam, że nie każdy obraz musi podobać się jako przedmiot dekoracyjny, odpowiedni do eksponowania w danym wnętrzu. Dobry obraz może równie dobrze zachwycać jak i szokować, czy wręcz oburzać, ale ważne jest by spełniał oczekiwania malarza, który realizuje swój zamiar zgodnie z wewnętrzną potrzebą namalowania takiego, a nie innego obrazu. Podobnie jak dobra książka, film czy utwór muzyczny nie zawsze są łatwe i przyjemne, ale często trudne i fascynujące, gdy podczas powstawania pracy prowadzą nas przez cały repertuar uczuć.

Wystawa była czynna do 1 kwietnia 2020 r.

zdjęcia z otwarcia >>>


Podwodny świat

17 stycznia 2020, piątek, foyer

PODWODNY ŚWIAT


Prezentowane na wystawie zdjęcia są efektem pasji fotografów podwodnych Andrzeja Witczaka i Artura Polakowskiego. Od ponad 10 lat wydają okolicznościowy kalendarz z fotograficznymi dokumentacjami swoich podwodnych wypraw. W latach wcześniejszych prezentowali swoje zdjęcia na lokalnych wystawach fotograficznych, m.in. w kieleckim hotelu Odyssey.
Zdjęcia pochodzą z miejsc tak egzotycznych, jak: Filipiny, Indonezja, Meksyk, Malediwy, oraz tych bliższych: Egipt czy Sudan. Swoją przygodę z fotografią podwodną rozpoczęli w Egipcie, ale jednym z ich ulubionych miejsc są Filipiny.
Bajkowy świat pokazany na fotografiach jest niedostępny do zobaczenia dla większości ludzi. Niestety, im głębiej, tym mniej światła dociera do rafy koralowej, zaś właściwości wody polegające na filtrowaniu koloru czerwonego – skutecznie uniemożliwiają podziwianie różnorodności podwodnego życia. Dopiero użycie specjalistycznych lamp błyskowych pozwala na wydobycie pełni kolorów różnych obiektów. Wiele z nich na prezentowanych fotografiach w rzeczywistości ma rozmiar kilku milimetrów lub centymetrów, ale dzięki specjalnym szkłom powiększającym oraz obiektywom macro możliwe jest ich uchwycenie na zdjęciach. Fotografowaniu towarzyszy wiele emocji, szczególnie, gdy trzeba zbliżyć się – najbardziej jak to (nie)możliwe – do obiektu zainteresowania.


ANDRZEJ WITCZAK, doktor nauk medycznych, ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie. Specjalizował się w zakresie położnictwa i ginekologii. Obecnie pełni funkcję ordynatora oddziału położnictwa i ginekologii w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Szpitalu Specjalistycznym w Kielcach.
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, członek Zarządu Głównego PTG i specjalistycznych sekcji medycznych. Autor 28 prac naukowych w recenzowanych specjalistycznych czasopismach medycznych. Oprócz tego jest p.o. dyrektorem do spraw medycznych.
Uprawia tenis, narciarstwo, żeglarstwo, a jedną z jego największych pasji jest nurkowanie i fotografia podwodna.


ARTUR POLAKOWSKI Ukończył Technikum Budowlane w Elblągu. Laureat olimpiady Złota Kielnia. Studiował na Politechnice Świętokrzyskiej na specjalizacji: Remonty Budynków i Renowacja Obiektów Zabytkowych, którą ukończył jako pierwszy absolwent tego kierunku w roku 1994. Po studiach uczestniczył w ratowaniu zabytków na terenie Chorwacji w ramach misji UNESCO. W trakcie studiów przez 4 lata szefował studenckiemu radiu ETEREK. Był asystentem w Katedrze Architektury i Ochrony Budowli Zabytkowych. W tym czasie wielokrotnie brał udział wspólnie ze studentami w inwentaryzowaniu polskich nekropolii na terenie obecnej Ukrainy. Jest właścicielem firmy CANEA zajmującej się obsługą komputerową firm oraz wykonywaniem projektów obiektów kubaturowych głównie dla sektora publicznego. Wiceprezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej. Lubi gotować, jeździć na nartach oraz nurkować.

Wystawa była czynna do 26 lutego 2020 r.

zdjęcia z otwarcia >>>ARCHIWUM

Wystawy w roku 2019 >>>
Wystawy w roku 2018 >>>
Wystawy w roku 2017 >>>
Wystawy w roku 2016 >>>
Wystawy w roku 2015 >>>
Wystawy w roku 2014 >>>
Wystawy w roku 2013 >>>
Wystawy w roku 2012 >>>

góra O Filharmonii  | Aktualności  | Program  | Edukacja  | Bilety  | Wydawnictwa  | Darczyńcy  | Galeria  | Ogłoszenia  | Kontakt

Copyright © 2003 -Grabka.