Strona główna| O projekcie

O PROJEKCIE

Nazwa projektu: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach
Beneficjent: Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
Okres realizacji projektu: 2009-2011
Program: Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe
Działanie 11.2: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalny
Wartość projektu: 74 157 118,74 zł /brutto/
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 31 962 530, 54 zł /netto/
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego: 27 986 034,93 zł/netto/

Obiekt Międzynarodowego Centrum Kultur (MCK) w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12 stanowi nową siedzibę Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga i jest wielofunkcyjnym miejscem spotkań artystycznych. Posiada nowoczesne rozwiązania technologiczne, jak np. przesuwane ściany.
Oprócz sali koncertowej posiadającej ponad 526 miejsc na widowni i 300 dla wykonawców w MCK powstała sala kameralna na 200 miejsc, sala im. Karola Anbilda – wydzielona z foyer – na 70 miejsc, a także dziedziniec koncertowy usytuowany wewnątrz obiektu z widownią na 150 miejsc, sala konferencyjna na 30 miejsc oraz foyer sali koncertowej i kameralnej dla celów wystawienniczych. Sala koncertowa wykorzystywana jest do organizacji koncertów symfonicznych, przedstawień operowych, spektakli taneczno – muzycznych i baletu.
Dzięki zainstalowaniu wysokiej klasy aparatury można wykorzystać ją również do prezentacji filmowych. Profesjonalne wyposażenie umożliwia realizację nagrań archiwalnych, dokumentalnych i płytowych oraz eksperymentalne koncerty łączące instytucje kultury z całego świata.

Powierzchnia użytkowa Międzynarodowego Centrum Kultur wynosi 13 670m². Składają się na nią:
• przestrzeń publiczna wraz z częścią komercyjną obejmująca bardzo duże foyer, w którym można organizować wernisaże, spotkania, prezentacje. Powierzchnia ta wykorzystywana jest również na potrzeby wynajmu pomieszczeń, m.in. dla kawiarni artystycznej, księgarni muzycznej i kwiaciarni;
• część koncertowa z estradą, biblioteką i zapleczem. Przestrzeń ta obejmuje m.in. salę koncertową, salę kameralną, salę prób orkiestry, dziedziniec koncertowy, salę konferencyjną, bibliotekę i zaplecze. Sala koncertowa i kameralna są wielofunkcyjne, co pozwala na realizację nie tylko koncertów, ale również małych form scenicznych i projekcji filmów przedstawiających ważne wydarzenia ze świata muzyki, organizację konferencji i innych działań artystycznych. Sale te mogą służyć również jako studia nagraniowe;
• część administracyjna, w której znajdują się garderoby dla solistów, dyrygenta oraz muzyków Filharmonii, a także pomieszczenia dla obsługi administracyjnej;
• część hotelowa, w której powstały pokoje hotelowe dla solistów, dyrygentów oraz muzyków doangażowanych;
• pozostała powierzchni obejmująca magazyny instrumentów, pomieszczenia techniczne oraz dwie kondygnacje parkingów podziemnych dla publiczności i pracowników Filharmonii.

Filharmonia Świętokrzyska jako jedyna instytucja w regionie zdobyła prawa do cieszących się ogromną popularnością transmisji spektakli operowych z Nowego Jorku w jakości HD. Raz w miesiącu – widzowie mogą podziwiać największe sławy świata opery, najlepsze inscenizacje z najsłynniejszego teatru operowego świata, czyli z Metropolitan Opera.
Międzynarodowe Centrum Kultur jako ośrodkiem życia kulturalnego o znaczeniu ogólnopolskim jest miejscem spotkań artystów z całego kraju i zagranicy. Zapewnia publiczności liczne koncerty nie tylko muzyki klasycznej, ale na przykład jazzowej, widowiska sceniczne o znaczeniu ponadregionalnym, opery, wystawy czy projekcje filmowe prezentujące historie kompozytorów. Ponadto MCK organizuje cykl koncertów Akademia Melomana, koncerty familijne, szkolne koncerty kameralne oraz liczne konkursy adresowane do dzieci i młodzieży.


   O Filharmonii  | Aktualności  | Program  | Edukacja  | Bilety  | Wydawnictwa  | Darczyńcy  | Galeria  | Ogłoszenia  | Kontakt
Logo

Copyright © 2003 -Grabka.