Strona główna| Wstecz

Jan Nowicki

Jan Nowicki

 

8 listopada, piątek, g. 19.00, sala koncertowa

ROK STANISŁAWA MONIUSZKI
SCENY LIRYCZNE
WIDMA

wg poematu Adama Mickiewicza

ALDONA BARTNIK sopran
JAROSŁAW BRĘK bas-baryton
JERZY BUTRYN bas-baryton
BOGDAN MAKAL bas-baryton
MARIUSZ BONASZEWSKI aktor
PAWEŁ JANYST aktor
JAN NOWICKI aktor
PAWEŁ PASSINI reżyseria partii mówionych
TYMOTEUSZ GAURA sopran chłopięcy
MAŁGORZATA PODZIELNY
przygotowanie solisty Chóru Chłopięcego NFM
CHÓR NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU
AGNIESZKA FRANKÓW-ŻELAZNY
kierownictwo artystyczne chóru
ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
ANDRZEJ KOSENDIAK dyrygent

S. MONIUSZKO Widma – kantata wg II części Dziadów
Adama Mickiewicza (pierwsze wykonanie w Kielcach)

Kanwą tego koncertu wzbogaconego o elementy widowiska jest kantata stworzona przez Stanisława Moniuszkę na podstawie II części Dziadów Adama Mickiewicza. Rekonstrukcji oryginalnej partytury dokonał Maciej Prochaska. Efekty jego pracy prezentowane są przez wrocławskich artystów od niedawna, w Kielcach kompozycja zaprezentowana zostanie po raz pierwszy.


MKiDN  Instytut Muzyki i Tańca  Moniuszko 200.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w ramach programu "Moniuszko 2019 - Promesa"
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!

Filharmonia uczestniczy w programie
„filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!”,
organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca ze środków MKiDN


Narodowe Forum Muzyki

kup bilet on-line


Bernadetta Grabias, Mariusz Siudziński, Michał Grabias fot.  J. Miklaszewska-Sierakowska

Bernadetta Grabias, Mariusz Siudziński,
Michał Grabias fot. J. Miklaszewska-Sierakowska

 

12 listopada, wtorek, g.18.30, sala kameralna

ROK STANISŁAWA MONIUSZKI
KONCERT – SPEKTAKL
DRÓŻKI PANA MONIUSZKI


BERNADETTA GRABIAS mezzosopran, autorka projektu
MARIUSZ SIUDZIŃSKI aktor, reżyser
MICHAŁ GRABIAS pianista

Inscenizowany koncert oparty na fragmentach komedii Aleksandra Fredry oraz wierszy Adama Mickiewicza, Adama Asnyka i Bolesława Leśmiana. Teksty o dużej dawce humoru tworzą zabawną opowieść o relacjach damsko-męskich.


MKiDN  Instytut Muzyki i Tańca  Moniuszko 200.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w ramach programu "Moniuszko 2019 - Promesa"
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

kup bilet on-line


Lawa

Lawa

 

13 listopada, środa, g. 18.30, sala koncertowa

ROK STANISŁAWA MONIUSZKI
WIECZÓR FILMOWY
LAWA

Reżyseria TADEUSZ KONWICKI
Opowieść o Dziadach Adama Mickiewicza

JAN NOWICKI gość wieczoru
JAROSŁAW SKULSKI wprowadzenie

Film jest adaptacją filmową Dziadów. Oprócz podjęcia wątków literackich reżyser wkomponował w strukturę filmu motywy związane z XX-wieczną historią Polski. Pojawiają się też fragmenty Polskiej Kroniki Filmowej oraz filmu Lotna w reż. A. Wajdy. Nastrój filmu podkreśla nie tylko sceneria, ale też muzyka Zygmunta Koniecznego. Natomiast przejmujący monolog Holoubka w Wielkiej improwizacji przeszedł do historii polskiego aktorstwa.


MKiDN  Instytut Muzyki i Tańca  Moniuszko 200.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w ramach programu "Moniuszko 2019 - Promesa"
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

kup bilet on-line


MESSAGES QUARTET

MESSAGES QUARTET

 

14 listopada, czwartek, g. 18.30, sala kameralna

ROK STANISŁAWA MONIUSZKI
KONCERT KAMERALNY
KWARTETY


MESSAGES QUARTET
MAŁGORZATA WASIUCIONEK skrzypce
AGNIESZKA SAWICKA skrzypce (gościnnie)
MARIA SHETTY altówka
BEATA URBANEK-KALINOWSKA wiolonczela

S. MONIUSZKO Kwartety smyczkowe d-moll i F-dur
W. ŻELEŃSKI Wariacje na temat własny g-moll op. 21

Messages Quartet to jeden z najlepszych obecnie kwartetów smyczkowych. W jego skład wchodzą muzycy, którzy ukończyli czołowe europejskie uczelnie muzyczne. Ich dewizą jest promocja polskiej muzyki kameralnej, szczególnie tej mniej znanej oraz najnowszej. Cieszymy się, że właśnie ten zespół po raz pierwszy w Kielcach zaprezentuje oba kwartety Moniuszki i zapomniane wariacje Żeleńskiego.


MKiDN  Instytut Muzyki i Tańca  Moniuszko 200.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w ramach programu "Moniuszko 2019 - Promesa"
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

kup bilet on-line


Magdalena Idzik

Magdalena Idzik

 

15 listopada, piątek, g. 19.00, sala koncertowa

ROK STANISŁAWA MONIUSZKI
KONCERT ORATORYJNY
LITANIE


KATARZYNA TRYLNIK sopran
MAGDALENA IDZIK alt
KAROL KOZŁOWSKI tenor
ZBIGNIEW DĘBKO bas
CHÓR INSTYTUTU EDUKACJI MUZYCZNEJ UJK
TERESA ROMAŃSKA przygotowanie chóru
CHÓR FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
JANUSZ KRÓL przygotowanie chóru
ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
JACEK ROGALA dyrygent

S. MONIUSZKO: Uwertura do opery Verbum nobile, Arie z oper Halka,
Straszny dwór, Hrabina, III i IV Litania Ostrobramska

Moniuszko miał ogromny talent do komponowania melodii i wiele z jego arii operowych jest rozpoznawalnych nawet wtedy, gdy nie nie jesteśmy pewni, kim jest ich autor. W programie znajdą się te najbardziej znane i lubiane. Natomiast utwory religijne zajmowały w twórczości Stanisława Moniuszki marginesowe miejsce. Jednak spośród nich wyróżniają się cztery Litanie ostrobramskie skomponowane na cześć Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej. Podczas koncertu wysłuchamy dwóch z nich - III i IV.


MKiDN  Instytut Muzyki i Tańca  Moniuszko 200.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w ramach programu "Moniuszko 2019 - Promesa"
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!

Filharmonia uczestniczy w programie
„filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!”,
organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca ze środków MKiDN


Uniwersytet Jana Kochanowskiego

kup bilet on-line


Chór Portamento

Chór Portamento

 

17 listopada, niedziela, g. 11.00, sala koncertowa

ROK STANISŁAWA MONIUSZKI
KONCERT RODZINNY
WOKÓŁ ŚPIEWNIKA DOMOWEGO


CHÓRY:
PORTAMENTO MDK, CRESCENDO SP nr 9, UNISONO SP nr 11
w Starachowicach, BONUS SP w Piekoszowie
BOŻENA MAGDALENA MRÓZEK, JOANNA MIGAŁA,
JUSTYNA MAGNOWSKA–JANICKA, MARIA WIECH
przygotowanie chórów

MONIKA KOZAK-WOJCIECHOWSKA fortepian
BOŻENA MAGDALENA MRÓZEK dyrygent
AGNIESZKA NOWAK-ZAGÓRA prowadzenie

Najmłodsi słuchacze oraz ich opiekunowie będą mieli szansę poznać bliżej popularne pieśni ze Śpiewnika domowego Moniuszki opracowane specjalnie przez Romana Drozda na zamówienie programu Śpiewająca Polska. Program zostanie wzbogacony o fragmenty innych dzieł kompozytora, a całość uatrakcyjnią elementy choreografii, animacja publiczności oraz prezentacja multimedialna popularyzująca wiedzę o twórcy.


MKiDN  Instytut Muzyki i Tańca  Moniuszko 200.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w ramach programu "Moniuszko 2019 - Promesa"
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Śpiewająca Polska

kup bilet on-line


Sławomira Wilga

Sławomira Wilga

 

22 listopada, piątek, g. 19.00, sala koncertowa

BARWY ROMANTYZMU

SŁAWOMIRA WILGA skrzypce
ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
RUBEN SILVA dyrygent
MARTYNA SZYMCZAK asystent dyrygenta

C. M. von WEBER Uwertura do opery Oberon
H. VIEUXTEMPS V Koncert skrzypcowy a-moll Grétry op. 37
F. SCHUBERT Rosamunda: Uwertura i muzyka baletowa

Instytut Muzyki i Tańca

Koncert współorganizowany i współfinansowany
w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca "Dyrygent– rezydent".
Dyrygentem – rezydentem Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga
w sezonie 2019/2020 jest Martyna Szymczak.

Filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!

Filharmonia uczestniczy w programie
„filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!”,
organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca ze środków MKiDN


kup bilet on-line


Filatura di Musica

Filatura di Musica

 

26 listopada, wtorek, g.18.30, sala kameralna

FILATURA DI MUSICA
KONCERT MUZYKI DAWNEJ


MAREK NAHAJOWSKI flet podłużny
kierownictwo artystyczne
JUDYTA TUPCZYŃSKA skrzypce barokowe
JUSTYNA MŁYNARCZYK viola da gamba
MAGDALENA PILCH flet traverso
PATRYCJA DOMAGALSKA-KAŁUŻA klawesyn
PIOTR MŁYNARCZYK viola da gamba (gościnnie)
KATARZYNA BIENIAS śpiew

A. JARZĘBSKI Canzon prima
ANONIM Tabulatura oliwska – Suita tańców
WACŁAW Z SZAMOTUŁ Błogosławiony człowiek (Psalm 1)
A. JARZĘBSKI Concerto terza
ANONIM Canzona
WACŁAW Z SZAMOTUŁ Ego sum pastor bonus
A. JARZĘBSKI Concerto primo
M. GOMÓŁKA Do Ciebie, Panie, wzdycha moje serce
M.GOMÓŁKA Radujcie się Bogu najwyższemu (psalm 81)
A. JARZĘBSKI Susanna videns
A. JARZĘBSKI Spandesa
A. ROHACZEWSKI Canzona a quattro
A. JARZĘBSKI Tamburetta
A. JARZĘBSKI Norymberga
J. STOBEUSZ By był Pan nie tak łaskaw (psalm 124)
A. JARZĘBSKI Canzon seconda
J. STOBEUSZ Szczęśliwy człowiek prawdziwie (psalm 128)

Instytut Muzyki i Tańca

„Scena dla Muzyki Polskiej”
Koncert współorganizowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca
„Scena dla Muzyki Polskiej”

kup bilet on-line


DON PASQUALE

DON PASQUALE

 

27 listopada, środa, g. 18.30, sala koncertowa

DON PASQUALE
Retransmisja

Opera buffa w trzech aktach
Libretto Giovanni Ruffini i Gaetano Donizetti
BRYN TERFEL jako Don Pasquale
OLGA PERETYATKO jako Norina
JOAN HOTEA jako Ernesto
MARIUSZ KWIECIEŃ jako doktor Malatesta
GAETANO DONIZETTI muzyka
PAOLO FANTIN scenografia
EVELINO PIDÒ dyrygent
ADAM CZOPEK słowo wstępne

Royal Opera House

Prawdziwy klejnot wdzięku, melodyjności i beztroskiego humoru. Wystawiona po raz pierwszy w Paryżu w 1843 opera odniosła oszałamiający sukces i szybko podbiła świat. Donizetti skomponował ją w rekordowym tempie, bo zaledwie w ciągu 11 dni. W nowej produkcji komedii Donizettiego o dramacie dwóch pokoleń na czele obsady stoi ulubieniec Opery Królewskiej – Bryn Terfel, a także nasz znakomity Mariusz Kwiecień.

kup bilet on-line


Emilia Czekała

Emilia Czekała

 

29 listopada, piątek, g. 19.00, sala koncertowa

KONCERT ANDRZEJKOWY
CAFE BODO


EMILIA CZEKAŁA jako Hanna Ordonówna
ŁUKASZ GOCŁAWSKI jako Eugeniusz Bodo
ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
MAREK CZEKAŁA dyrygent

Piosenki J. PETERSBURSKIEGO i H. WARSA:
Tango Milonga, Umówiłem się z nią na dziewiątą, Młodym być i więcej nic,
Już taki jestem zimny drań, Ja się boję sama spać
i inne

kup bilet on-line


Filharmonia zastrzega sobie możliwość zmian programów, terminów i wykonawców.
Za ewentualne zmiany przepraszamy.

góra    O Filharmonii  | Aktualności  | Program  | Edukacja  | Bilety  | Wydawnictwa  | Darczyńcy  | Galeria  | Ogłoszenia  | Kontakt

Copyright © 2003 - Grabka.