Strona główna | Dyrekcja

Jacek Rogala fot. Marcin Janda dr hab. JACEK ROGALA, prof. AM - Dyrektor

Ukończył wrocławską Akademię Muzyczną. Od 2001 jest dyrektorem Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach i festiwalu Świętokrzyskie Dni Muzyki. W 2012 zainaugurował działalność kieleckich filharmoników w nowej siedzibie. W latach 90. był asystentem dyrygenta we wrocławskiej Operze, współpracował z Capellą Bydgostiensis i przebywał na stypendium im. Artura Rodzińskiego w The Cleveland Symphony Orchestra. Pracował w Redakcji Muzycznej PR we Wrocławiu, był pełnomocnikiem Ministra Kultury i Sztuki do spraw muzyki, kierował również Redakcją Muzyki Współczesnej Programu II PR. Był prezesem i wiceprezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Jest autorem książki Muzyka polska XX wieku wydanej przez PWM. Od 2012 był wiceprzewodniczącym, a od 2021 jest przewodniczącym Zrzeszenia Filharmonii Polskich. Jest również kierownikiem Katedry Dyrygentury Akademii Muzycznej w Łodzi.
Dokonał prawykonań i nagrań radiowych oraz filmowych. Jego nagrania kompozycji 3 dla 13 Pawła Mykietyna oraz Concerto á rebours Tadeusza Wieleckiego zwyciężyły na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu (1995 i 1999), a płytę z nagraniem utworu 3 dla 13 uhonorowano dwoma Fryderykami. Z Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej nagrał m.in. cykl czterech płyt Album Polski, płyty We Are From Here z muzyką Włodka Pawlika oraz Muzyka na otwarcie z utworami zamówionymi na pierwszy koncert w nowej siedzibie. Dokonał również nagrań płytowych muzyki koncertującej Ryszarda Bukowskiego.
Otrzymał brązowy medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis oraz nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

Jacek Rudnicki JACEK RUDNICKI - Zastępca Dyrektora

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych (specjalność ekonomiczno-administracyjna). Ukończył zakończony egzaminem państwowym kurs na członków rad nadzorczych oraz profesjonalny kurs zarządzania nieruchomościami. Od 2003 roku jest związany z Filharmonią. W latach 2009-2011 był Koordynatorem Merytorycznym projektu pod nazwą Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach - nowej siedziby Filharmonii Świętokrzyskiej. Od marca 2022 roku jest członkiem Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Kielce. Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, a także wyróżniony Świętokrzyską Nagrodą Kultury.

góra    O Filharmonii  | Aktualności  | Program  | Edukacja  | Bilety  | Wydawnictwa  | Darczyńcy  | Galeria  | Ogłoszenia  | Kontakt

Copyright © 2003 -Grabka.