23 marca 2016, środa, g. 19.00, sala koncertowa

MUZYKA NA WIELKANOC

CHÓRY GAUDEAMUS (Drohobycz-Ukraina)
STEPAN DATSYUK przygotowanie chóru
CHÓR INSTYTUTU EDUKACJI MUZYCZNEJ
UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

EWA ROBAK przygotowanie chóru
ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
JANUSZ KRÓL dyrygent

H. CZYŻ Canzona di barocco na orkiestrę smyczkową
L. CHERUBINI Requiem c-moll**

kup bilet on-line


Prof. Janusz Król świętuje 40-lecie pracy artystycznej. Jubileusz jest okazją do przywołania niektórych faktów z bogatej biografii profesora. Artysta po studiach w Akademii Muzycznej w Łodzi podjął pracę w dawnym WSP w Kielcach. obecnie – Uniwersytet Jan Kochanowskiego. Jak zatem widać, losy zawodowe profesora są ściśle związane z Uczelnią, jej historią i kolejnymi zmianami w statusie. Od początku prowadzi Chór Uniwersytecki, a efekty tej pracy były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane, m.in. nagrodą miasta Kielce. Profesor posiada bogaty dorobek artystyczny, uczestniczył w licznych projektach, a przy wielu współpracował z Filharmonią Świętokrzyską. Cieszymy się, że ten piękny Jubileusz – u progu Świąt Wielkiej Nocy – profesor zechciał obchodzić razem z nami. W ten oto sposób powstał koncert z przepiękną muzyką na Wielkanoc.
Canzona di barocco Henryka Czyża skomponowana została w 1983 roku. Utwór ma formę tryptyku, w którym śpiewny temat główny przewija się przez część pierwszą i powraca w części ostatniej zakończonej dramatycznym, jakby urwanym akordem. Niesłychanie poruszający, owiany smutkiem i melancholią – czyżby w podtekście kryły się traumatyczne doświadczenia młodego partyzanta, więźnia obozów niemieckich i sowieckich, późniejszego kompozytora postrzeganego jako człowieka pogodnego, z poczuciem humoru?
O Reguiem Luigiego Cherubiniego Beethoven powiedział, że gdyby napisał tego typu utwór, wzorem stałoby się dzieło włosko-francuskiego kompozytora (Cherubini urodził się we Florencji, Francja była jego drugą ojczyzną). Tak się stało, że po latach Requiem zabrzmiało na pogrzebie wielkiego klasyka wiedeńskiego. Dzieło wpisuje się w romantyczny nurt muzyki religijnej, uwagę zwraca brak głosów solowych. To ponoć efekt nie najlepszych doświadczeń kompozytora z solistami operowymi.
W siedmiu częściach momenty refleksyjne, kantylenowe sąsiadują z dramatycznymi.
Chór Gaudeamus z Drohobycza oraz Instytutu Edukacji Muzycznej UJK i Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej poprowadzi sam Jubilat.


ZESPÓŁ CHÓRALNY GAUDEAMUS
Zespół chóralny Gaudeamus Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka w Drohobyczu został założony w 1965 przez Wasyla Jiżaka, obecnie kieruje nim Stiepan Datsyuk. Składa się z 40 osób – w większości ze studentów i absolwentów Uniwersytetu. Wszyscy członkowie zespołu są amatorami. W jego repertuarze, oprócz klasyki, znajdują się kompozycje inspirowane ludowymi pieśniami ukraińskimi oraz aranżacjami muzyki pop. Chór występował na Ukrainie, a także na Łotwie, w Słowacji, Francji, Austrii, Hiszpanii, Polsce. Jest laureatem wielu konkursów, m.in.: muzyki sakralnej „Ad gloriam Dei” – 2002 (Pińczów – I miejsce); muzyki chóralnej – 2003 (Hajnówka – I miejsce); chórów młodzieżowych – 2004 (Rzeszów – Grand Prix); międzynarodowego festiwalu „Młodzież i muzyka w Wiedniu” – 2006 (I miejsce); XXIII międzynarodowego konkursu chóralnego Franza Schuberta – 2006 (Wiedeń – nagroda za najlepsze wykonanie programu wolnego). Zespół brał udział w koncercie-requiem „Młodzież będzie pamiętała Czarnobyl” – 2010 (Kijów) oraz w międzynarodowych festiwalach chóralnych: „Advent – 2004” – (Wiedeń), muzyki sakralnej – 2007 (Barcelona), Universitas Cantat 2009 (Poznań). Był uczestnikiem projektów międzynarodowych (Gloria A. Vivaldiego – z Chórem UJK, Orkiestrą FŚ, Kielce 2005, Drohobycz 2006; Requiem – z Chórem UJK i Benedictus z Ruźomberku, Orkiestrą FŚ, Kielce 2008; Exegi Monumentum R. Twardowskiego – z Chórem UMCS, Orkiestrą Filharmonii im. H. Wieniawskiego, Lublin).


STIEPAN DATSYUK jest absolwentem Wydziału Muzyczno-Pedagogicznego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, gdzie obecnie pełni obowiązki dziekana tego Wydziału. Swoje umiejętności uzupełniał na Wydziale Dyrygowania w Konserwatorium we Lwowie i na Uniwersytecie w Kijowie. W 2002 otrzymał stopień pedagogiczny – profesor. Od 1980 jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru Gaudeamus. W 1999 uhonorowano go nagrodą „Najlepszy dyrygent” na VIII Międzynarodowym festiwalu chórów studenckich „Academic Banska Bystrica – 2001”. Artysta znany jest dzięki swoim publikacjom, a także organizowaniu przedsięwzięć muzycznych.


CHÓR INSTYTUTU EDUKACJI MUZYCZNEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
Uczestniczy od wielu lat w życiu kulturalnym Kielc, reprezentuje uczelnię na terenie miasta i całego kraju. Prowadzi stałą współpracę z Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej. Zespół otrzymał platynową płytę za Golgotę Świętokrzyską, diamentową za Psałterz wrześniowy i podwójną diamentową za Tu es Petrus oraz platynową za Siedem pieśni Marii. W 2006 wystąpił w spektaklu Pasja autorstwa H. Jachimowskiego i P. Łukowca. Chór wziął również udział w nagraniu live koncertu Siedem pieśni Marii oraz Listów z Placu Zgody Z. Książka i B. Gliniaka. Zespół jest laureatem nagrody III stopnia Prezydenta Miasta Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę kultury w 2004. Otrzymał także III nagrodę w 2002, wyróżnienie w 2004 oraz II nagrodę w 2007 na Łódzkim Festiwalu Cantio Lodziensis.


EWA ROBAK
Doktor sztuki w dyscyplinie dyrygentura, adiunkt w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi chór akademicki, chór Antidotum oraz Chór Kameralny Fermata. Z tymi zespołami wzięła udział w nagraniu 10 płyt. Była wielokrotnie nagradzana za wybitne osiągnięcia artystyczne. Otrzymała indywidualnie nagrody: Rektora Akademii Świętokrzyskiej za osiągnięcia artystyczne i naukowe (2003/2004, 2005/2006, 2009); nagrodę I st. Prezydenta Miasta Kielce (2004); nagrodę Miasta Kielce (2005); nagrodę dla Dyrygenta w Pradze (2011); nominację do nagrody Marszałka „Świętokrzyska Victoria” w kat. Osobowość (2014), nagrodę dla Dyrygenta na festiwalu „Gaude Cantem” w Bielsku-Białej (2015). Artystka jest bardzo aktywna w środowisku i poza regionem.


JANUSZ KRÓL
Urodził się w 1951 na Mazurach w rodzinie o bogatych tradycjach muzycznych. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1975. Po studiach podjął pracę w WSP w Kielcach, szybko awansując. Podstawą awansów są głównie efekty pracy z chórem Instytutu, który z małymi przerwami prowadzi do dziś. W 1986 przeprowadził przewód kwalifikacyjny I stopnia, a następnie II stopnia. Od 1999 jest profesorem mianowanym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiada bogaty dorobek artystyczny. Uczestniczył w poważnych artystycznych projektach wykonawczych. Wykonuje utwory m. in. J. Haydna, W. A. Mozarta, C. Orffa, L. van Beethovena, A. Vivaldiego i innych. Jest organizatorem seminariów i warsztatów dyrygenckich dla nauczycieli – dyrygentów chórów szkolnych, stałym konsultantem programu „Śpiewająca Polska”, bierze udział w pracach jury na przeglądach i konkursach chóralnych. Czterdziestolecie pracy zawodowej to przykład niestrudzonej działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej Janusza Króla, przykład twórczego, właściwego edukacyjnie i artystycznie wykorzystania potencjału studentów Instytutu Wychowania Muzycznego UJK. Był wielokrotnie odznaczany, nagradzany i wyróżniany, m.in. nagrodą miasta Kielce.


powrót do strony głównej