26 listopada, wtorek, g.18.30, sala kameralna

FILATURA DI MUSICA
KONCERT MUZYKI DAWNEJ


MAREK NAHAJOWSKI flet podłużny, kierownictwo artystyczne
JUDYTA TUPCZYŃSKA skrzypce barokowe
JUSTYNA MŁYNARCZYK viola da gamba
MAGDALENA PILCH flet traverso
PATRYCJA DOMAGALSKA-KAŁUŻA klawesyn
PIOTR MŁYNARCZYK viola da gamba (gościnnie)
KATARZYNA BIENIAS śpiew


A. JARZĘBSKI Canzon prima
ANONIM Tabulatura oliwska – Suita tańców
WACŁAW Z SZAMOTUŁ Błogosławiony człowiek (Psalm 1)
A. JARZĘBSKI Concerto terza
ANONIM Canzona
WACŁAW Z SZAMOTUŁ Ego sum pastor bonus
A. JARZĘBSKI Concerto primo
M. GOMÓŁKA Do Ciebie, Panie, wzdycha moje serce
M.GOMÓŁKA Radujcie się Bogu najwyższemu (psalm 81)
A. JARZĘBSKI Susanna videns
A. JARZĘBSKI Spandesa
A. ROHACZEWSKI Canzona a quattro
A. JARZĘBSKI Tamburetta
A. JARZĘBSKI Norymberga
J. STOBEUSZ By był Pan nie tak łaskaw (psalm 124)
A. JARZĘBSKI Canzon seconda
J. STOBEUSZ Szczęśliwy człowiek prawdziwie (psalm 128)

Instytut Muzyki i Tańca

„Scena dla Muzyki Polskiej”
Koncert współorganizowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca
„Scena dla Muzyki Polskiej”

kup bilet on-line


Scena dla Muzyki Polskiej to nowy program Instytutu Muzyki i Tańca przeznaczony dla polskich artystów wykonawców, realizowany we współpracy z Filharmonią Narodową i instytucjami artystycznymi w kraju. Wyłonione w trybie konkursowym programy z muzyką polską będą prezentowane w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej i powtarzane w innych miastach w Polsce, w tym w Kielcach.
Podczas kolejnego koncertu z cyklu Scena dla Muzyki Polskiej wysłuchamy – barokowe perły wybitnego kompozytora czasów baroku Adama Jastrzębskiego – urzekające lirycznością canzony ze zbioru Canzon e Concerti, wśród nich słynną, żywiołową Tamburettę, i cudownie zadumane Concerto primo; – psalmy: Mikołaja Gomółki (wykorzystał mistrzowski przekład Jana Kochanowskiego Do Ciebie, Panie, wzdycha moje serce, Radujcie się Bogu najwyższemu), Wacława z Szamotuł (jego twórczość zaliczana jest do największych osiągnięć polskiej muzyki doby renesansu) oraz wychowanego w Grudziądzu wczesnobarokowego niemieckiego kompozytora Jana Stobeusza; – efektowną polifoniczną Canzone e quarto nadwornego organisty księcia Albrychta Władysława Radziwiłła Andrzeja Rohaczewskiego, – oraz suitę tańców polskich i Canzonę nieznanych autorów, dzieł pochodzących ze zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Jagiellońskiej.
Te dawne utwory muzyki polskiej wykona znakomity zespół Filatura di Musica z Łodzi. Jego członkowie to świetnie wykształceni artyści na świecie, którzy zdobyli ogromne doświadczenie, grając w wielu formacjach muzyki dawnej zarówno w Polsce, jak i za granicą. W trakcie koncertu zaprezentują instrumenty historyczne, a także opowiedzą o muzyce i kompozytorach.
Gościnnie wystąpi Katarzyna Bienias – sopranistka z Łodzi, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, współpracująca z wieloma instytucjami kulturalnymi, która wielokrotnie udzielała swojego głosu na potrzeby nagrań studyjnych na płyty (m.in. do filmów Jan Paweł II. Szukałem Was, Bitwa Warszawska 1920, Papusza).

FILATURA DI MUSICA
Zespół specjalizujący się w wykonawstwie historycznym. Nazwa zespołu łączy przemysłowe, włókiennicze tradycje miasta Łodzi (wł. filatura – przędzalnia) ze sztuką muzyczną. Muzycy w większości zawodowo związani z Łodzią to absolwenci prestiżowych uczelni artystycznych na świecie: Schola Cantorum Basiliensis, Koninklijk Conservatorium w Hadze, Musikhochschule w Trossingen czy Conservatoire de Musique w Grenoble.
Pierwszy krąg repertuarowy zespołu stanowi polska i europejska muzyki renesansu i wczesnego baroku, wykonywana w oryginalnej szacie brzmieniowej, z wykorzystaniem charakterystycznego dla tego okresu wysokiego stroju (a1=466 Hz). Trzon składu instrumentalnego stanowi consort, którego zróżnicowana obsada (flety podłużne, flety traverso, fidel/skrzypce, viole da gamba) sprzyja plastycznemu ukazaniu arabeskowych linii melodycznych XVI-wiecznej polifonii oraz koncertującego dialogowania sonat początku XVII wieku. Całość uzupełnia śpiew oraz brzmienie instrumentów klawiszowych (wirginał/pozytyw).
Do drugiego kręgu repertuaru Filatury należą utwory kompozytorów późnego baroku oraz wczesnego klasycyzmu, wykonywane na kopiach instrumentów XVIII-wiecznych. Oprócz głównego nurtu ówczesnej muzyki (Bach, Telemann, Vivaldi) zespół chętnie eksploruje twórczość mniej znanych twórców (Schickhardt, Rebel, Anna Bon), przy wybranych programach poszerzając skład do rozmiaru małej orkiestry.
Filatura di Musica współpracuje z wieloma polskimi instrumentalistami specjalizującymi się w historycznych praktykach wykonawczych i grającymi na instrumentach dawnych, takich, jak viola da gamba, viola d’amore, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, teorba, lutnia, a także ze śpiewakami i tancerzami.
Zespół występował m.in. w Filharmonii Łódzkiej oraz festiwalach: Forum Musicum, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Częstochowie, Barok na Spiszu, Kultura Wieków Dawnych, Frankofonia 2016. Był także rezydentem Podkarpackiej Letniej Akademii Muzyki 2016.strona główna

Listopad 2019