22 listopada, piątek, g. 19.00, sala koncertowa

BARWY ROMANTYZMU

SŁAWOMIRA WILGA skrzypce
ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
RUBEN SILVA dyrygent
MARTYNA SZYMCZAK asystent dyrygenta

C. M. von WEBER Uwertura do opery Oberon
H. VIEUXTEMPS V Koncert skrzypcowy a-moll Grétry op. 37
F. SCHUBERT Rosamunda: Uwertura i muzyka baletowa

Instytut Muzyki i Tańca

Koncert współorganizowany i współfinansowany
w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca "Dyrygent– rezydent".
Dyrygentem – rezydentem Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga
w sezonie 2019/2020 jest Martyna Szymczak.

Filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!

Filharmonia uczestniczy w programie
„filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!”,
organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca ze środków MKiDN


kup bilet on-line


Uwerturę do opery Oberon Carla Marii von Webera publiczność oklaskiwała w Teatrze Covent Garden w kwietniu 1826 r. Za pulpitem stanął, mimo choroby, sam kompozytor. Musiało się podobać: baśniowy nastrój, rycerze, elfy i piękne panny, cudowne brzmienia.
V Koncert skrzypcowy a-moll Henriego Vieuxtempsa pisany był w latach 1858-59 z przeznaczeniem na konkurs w Konserwatorium Brukselskim. Nie jest to jednak utwór dydaktyczny mający sprawdzić możliwości techniczne studentów. Nie brakuje w nim wirtuozerii, pięknych melodii. Uwagę zwraca część II z zapożyczoną melodią arii Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille? z opery Lucille André Grétry’eg. Stąd też koncert nazywany jest „Gretry”. Dzieło to usłyszymy w interpretacji Sławomiry Wilgi, 25-letniej skrzypaczki obsypywanej nagrodami na konkursach krajowych i międzynarodowych. W ub. roku była najlepsza na Konkursie im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
Uwertura i muzyka baletowa do dramatu muzycznego Rosamunda Franza Schuberta to doskonały przykład na muzykę, która stała się autonomiczna i niemal od początku wiodła swój własny żywot, podczas gdy o sztuce słuch zaginął. Bo też jest to jeden z najsławniejszych utworów autora Winterreise, skomponowany z polotem i wdziękiem.
Orkiestrę poprowadzi doskonale znany kielczanom Ruben Silva, obecnie obejmujący fotel dyrektora Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica.

SŁAWOMIRA WILGA
Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Łukasza Błaszczyka. Laureatka czołowych nagród oraz licznych nagród pozaregulaminowych w konkursach skrzypcowych i kameralnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, m.in. I nagroda w I Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Grand Prix w Music Festival & Masterclass w Pile, I nagroda na I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. G. Bacewicz w Łodzi, III nagroda na XI Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej, I nagroda na IV Międzynarodowym Turnieju Kameralnym w Bydgoszczy, II nagroda w XIX Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi, IV nagroda w IX Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Z. Jahnkego oraz wiele innych. Spełnia się doskonale również jako muzyk orkiestrowy, często w roli koncertmistrza, m.in. podczas International Lutosławski Youth Orchestra, Chamber Festival w Stellenbosch w Afryce czy już od kilku lat w Orkiestrze Smyczkowej Primuz, (2018). Współpracuje również z orkiestrami Baltic Neopolis Orchestra oraz Uncover Soloist. Jest stypendystką i laureatką nagród za wybitne osiągnięcia. m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji YAMAHA, Davey Prize, Nagrody Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. Umiejętności nabywała podczas międzynarodowych festiwali i warsztatów muzycznych w Europie i Afryce pod okiem artystów światowej renomy.


RUBEN SILVA
Polski dyrygent boliwijskiego pochodzenia, urodzony w La Paz. W rodzinnym mieście studiował w Konserwatorium Muzycznym oraz na Uniwersytecie Katolickim (dyrygentura i kompozycja). W 1978 otrzymał stypendium polskiego rządu na studia w warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina, gdzie kształcił się pod kierunkiem prof. Stanisława Wisłockiego. Brał udział w kursach dyrygenckich prowadzonych przez R. Vardaniana w La Paz i F. Ferrarę w Sienie. Jest laureatem III Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach, a także Międzynarodowego Konkursu Radia i Telewizji w Budapeszcie. Był dyrektorem artystycznym Opery Wrocławskiej i Krakowskiej, Warszawskiej Opery Kameralnej, Filharmonii Koszalińskiej. a także Warszawskiej Filharmonii Młodzieżowej i pierwszym gościnnym dyrygentem Narodowej Orkiestry Symfonicznej w La Paz. Współpracował z Teatrem Muzycznym Roma w Warszawie, z Belgradzką Operą Kameralną oraz z Orkiestrą Symfoniczną Bogoty. Dokonał wielu nagrań dla radia i telewizji w Polsce i na świecie. Brał udział w licznych tournée i festiwalach z polskimi zespołami w całej Europie i Japonii. Koncertował w większości krajów Europy, w Libanie i Ameryce Płd. Został uhonorowany przez władze polskie Złotym Krzyżem Zasługi. Od 2018 jest dyrektorem Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica.


MARTYNA SZYMCZAK
Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Marka Pijarowskiego. W trakcie studiów współpracowała jako asystent dyrygenta m.in.: z Agnieszką Duczmal czy Michałem Klauzą. Na roku dyplomowym została zaproszona przez Filharmonię Zielonogórską do udziału w Międzynarodowym Forum Młodych Dyrygentów. Debiutowała na scenie Filharmonii Narodowej w 2018, prowadząc Koncert Symfoniczny Dyplomantów UMFC z Orkiestrą FN. Uczestniczyła m. in. w V Międzynarodowych Kursach Dyrygenckich w Krakowie prowadzonych przez Rafała Jacka Delektę oraz w warsztatach operowych z Carlo Montanaro organizowanych przez Uniwersytet Muzyczny w Warszawie. Po ukończeniu studiów związała się z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie jako dyrygent-asystent, gdzie bierze udział w przygotowaniu premier operowych i baletowych, pracując m. in. z Grzegorzem Nowakiem. Poza klasycznym repertuarem symfoniczno-operowym interesuje się także wykonawstwem muzyki współczesnej. Dyrygowała takimi zespołami, jak: Filharmonia Narodowa, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Akademii Beethovenovskiej, Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, Orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej, Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.strona główna

Listopad 2019