17 listopada, niedziela, g. 11.00, sala koncertowa

ROK STANISŁAWA MONIUSZKI
KONCERT RODZINNY
WOKÓŁ ŚPIEWNIKA DOMOWEGO


CHÓRY:
PORTAMENTO MDK, CRESCENDO SP nr 9, UNISONO SP nr 11
w Starachowicach, BONUS SP w Piekoszowie
BOŻENA MAGDALENA MRÓZEK, JOANNA MIGAŁA,
JUSTYNA MAGNOWSKA–JANICKA, MARIA WIECH
przygotowanie chórów

MONIKA KOZAK-WOJCIECHOWSKA fortepian
BOŻENA MAGDALENA MRÓZEK dyrygent
AGNIESZKA NOWAK-ZAGÓRA prowadzenie

Opracowanie utworów ze Śpiewnika domowego Stanisława Moniuszki na zamówienie programu Śpiewająca Polska – ROMAN DROZD

kup bilet on-line


MKiDN  Instytut Muzyki i Tańca  Moniuszko 200.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w ramach programu "Moniuszko 2019 - Promesa"
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.


Śpiewająca Polska

Śpiewająca Polska to program działający w ramach ogólnopolskiego projektu Akademia Chóralna realizowany przez Narodowe Forum Muzyki przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz lokalnych gmin. Celem programu jest propagowanie śpiewu, m.in. poprzez zwiększenie liczby chórów dziecięcych w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz podnoszenie poziomu artystycznego już istniejących zespołów; umożliwienie chórom i chórzystom wymiany doświadczeń podczas wspólnych projektów; doskonalenie umiejętności wykonawczych młodych śpiewaków i dyrygentów przez organizowanie szkoleń, warsztatów i lekcji; wydawanie materiałów; zamawianie nowego repertuaru dla chórów. Od stycznia 2015 roku dyrektorem programowym projektu Akademia Chóralna jest Agnieszka Franków – Żelazny.
Z okazji Roku Moniuszkowskiego w 200. rocznicę urodzin kompozytora odbył się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie koncert „Moniuszko inaczej śpiewany” w wykonaniu solistów, Orkiestry Leopoldinum NFM oraz chórów Śpiewającej Polski pod dyrekcją Agnieszki Franków – Żelazny. Program koncertu, specjalnie zamówiony dla chórów programu Śpiewająca Polska, obejmował najbardziej znane utwory Stanisława Moniuszki w opracowaniach Romana I. Drozda, które dzięki zastosowaniu przez aranżera języka muzycznego bliskiego młodemu człowiekowi, połączyły to, co tradycyjne, z tym, co dzisiejsze, bliższe, a tym samym – łatwiejsze w odbiorze.
Chóry regionu świętokrzyskiego programu Śpiewająca Polska zaprezentują najmłodszym słuchaczom i ich opiekunom wybrane pieśni ze Śpiewnika domowego Moniuszki opracowane przez Romana I. Drozda. Program zostanie wzbogacony o najsłynniejsze melodie z opery „Straszny dwór”, a cały koncert uatrakcyjnią scenki parateatralne, wspólne wykonanie najbardziej znanych pieśni, animacja publiczności oraz prezentacja multimedialna popularyzująca wiedzę o twórcy.

Koncertowi towarzyszy wystawa Moniuszko, którą specjalnie przygotowali artyści-malarze z grupy Symfonia w Warszawie.

BOŻENA MAGDALENA MRÓZEK
Nauczyciel dyplomowany, instruktor ds. muzyki w Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach, gdzie prowadzi zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, chór dziewczęcy, chór mieszany osób dorosłych, zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszo-szkolnym. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich i Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Posiada stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. W latach 2006-2014 była koordynatorem regionalnym programu Śpiewająca Polska, a od 2015 jest kuratorem projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.strona główna

Listopad 2019