8 listopada, piątek, g. 19.00, sala koncertowa

ROK STANISŁAWA MONIUSZKI
SCENY LIRYCZNE
WIDMA

wg poematu Adama Mickiewicza

ALDONA BARTNIK sopran
JAROSŁAW BRĘK bas-baryton
JERZY BUTRYN bas-baryton
BOGDAN MAKAL bas-baryton
MARIUSZ BONASZEWSKI aktor
PAWEŁ JANYST aktor
JAN NOWICKI aktor
PAWEŁ PASSINI reżyseria partii mówionych
TYMOTEUSZ GAURA sopran chłopięcy
MAŁGORZATA PODZIELNY
przygotowanie solistyw Chóru Chłopięcego NFM
CHÓR NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU
AGNIESZKA FRANKÓW-ŻELAZNY
kierownictwo artystyczne chóru
ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
ANDRZEJ KOSENDIAK dyrygent

S. MONIUSZKO Widma – kantata wg II części Dziadów
Adama Mickiewicza (pierwsze wykonanie w Kielcach)

MKiDN  Instytut Muzyki i Tańca  Moniuszko 200.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w ramach programu "Moniuszko 2019 - Promesa"
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!

Filharmonia uczestniczy w programie
„filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!”,
organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca ze środków MKiDN


Narodowe Forum Muzyki

kup bilet on-line


Koncertowi towarzyszy wystawa Moniuszko, którą specjalnie przygotowali artyści-malarze z grupy Symfonia w Warszawie.

Rok 2019 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem Stanisława Moniuszki. Filharmonia Świętokrzyska zorganizowała z tej okazji już kilka koncertów (19, 22 marca, 9 czerwca). Teraz kontynuujemy cykl (8-17 listopada), a obchody zakończymy 7 lutego 2020 wystawieniem Strasznego dworu wspólnymi siłami z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
Przed nami niezwykłe muzyczno-poetyckie wydarzenie – rzadko grane (u nas po raz pierwszy) Widma S. Moniuszki, w którym udział bierze dosyć potężny aparat wykonawczy.

Widma to kantata pióra Stanisława Moniuszki oparta na II części słynnych Mickiewiczowskich Dziadów. Jako widowisko została wystawiona dwa lata temu w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i została owacyjnie przyjęta przez publiczność, w tym przez dużą część młodzieży, która potem w kuluarach twierdziła, że nie pamiętała, iż ogląda „klasykę”. Następnie dokonano nagrania kantaty pod batutą Andrzeja Kosendiaka, dyrektora NFM, które zostało nagrodzone Fryderykiem.

W Filharmonii Świętokrzyskiej Widma usłyszymy w wersji koncertowej. Wystąpią znakomici – aktorzy: Mariusz Bonaszewski, Paweł Janyst i Jan Nowicki,
oraz śpiewacy: Aldona Bartnik, Jarosław Bręk, Jerzy Butryn, Bogdan Makal. Artystom towarzyszyć będzie Chór Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej pod kierownictwem Andrzeja Kosendiaka. Reżyseria partii aktorskich należy do Pawła Passiniego, twórcy teatralnego, zdobywcy prestiżowej nagrody im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera.

Kantata jest próbą umiejscowienia w kanonie muzycznego dziedzictwa Europy cząstki arcydramatu Adama Mickiewicza Dziady. Kompozytor poszukuje uniwersalnego muzycznego języka dla jednego z najbardziej hermetycznych tekstów naszej tradycji.

Widma wiernie oddają treść literackiego oryginału, ale w reżyserii Passiniego zyskują nowy wymiar, mianowicie ponadczasowość. To nie jest tylko historia o naszej przeszłości z archaicznymi tekstami i jakimiś zjawami, ale także opowieść z nowymi sensami i znaczeniami. Odwołując się do takich wartości, jak pragnienie wolności, niezgoda na zło, sprzeciw wobec form wszelkiego ucisku – sprawia, że wyobraźnia podsuwa całkiem współczesne obrazy, jak np. wojna w Syrii…

Jesteśmy przekonani, że to prawdziwa okazja, by przypomnieć sobie piękno utworu Mickiewicza we wspaniałym wykonaniu znakomitych aktorów, śpiewaków, słynnego wrocławskiego chóru, Orkiestry Symfonicznej FŚ, dyrygenta. To jest koncert z poezją, po którą może chętniej sięgnie młode pokolenie, słysząc Mickiewiczowską frazę z doskonale brzmiącymi głoskami, pauzami, poznając bohaterów – ludzi jak z XXI wieku: trochę odmieńców, dziwaków, nieszczęśników…


ALDONA BARTNIK
Ukończyła studia magisterskie w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Koncertuje z prestiżowymi europejskimi zespołami: Collegium Vocale Gent, Collegium 1704, De Nederlandse Bachvereniging, Hespèrion XXI, Vox Luminis. W 2019 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspierające jej pracę badawczą w zakresie poszukiwań i opracowania manuskryptów nutowych znajdujących się we wrocławskim Ossolineum. Artystka aktywnie promuje polską muzykę za granicą; jej działalność przyniosła nominację do nagrody Polonus 2016 przyznawanej przez polonię holenderską.


JAROSŁAW BRĘK
Ukończył Wydział Wokalny Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie śpiewu prof. Jerzego Artysza. Jest laureatem nagród na konkursach wokalnych w Barcelonie, Vercelli i Lizbonie. Współpracował ze 150 orkiestrami (m.in. Berliner Philharmoniker, Symphoniker Hamburg, NDR Radiophilharmonie, BBC Concert Orchestra, Real Filharmonia de Galicia, Neue Düsseldorfer Hofmusik) i 200 chórami z całego świata, wykonał ponad 20 partii operowych oraz ponad 140 dzieł oratoryjnych.


JERZY BUTRYN
Absolwent wydziału wokalnego PSM II st. oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu na Wydziale Wokalnym. Stypendysta programu Erasmus w Hochschule für Musik Detmold w klasie śpiewu prof. Larsa Woldta. Obecnie doktorant na macierzystej uczelni. Laureat konkursów we Wrocławiu, Kijowie, Włoszakowicach, Kownie. Uczestnik Programu Kształcenia Młodych Talentów – Akademia Operowa w ramach European Network of Opera Academies w Teatrze Wielkim w Warszawie. Jest członkiem i współzałożycielem Wrocławskiego Oktetu Męskiego.


BOGDAN MAKAL
Studiował w akademiach muzycznych we Wrocławiu i w Bydgoszczy. Jest laureatem nagród czterech konkursów organizowanych w Polsce: Warszawa – Konkurs Pieśni S. Moniuszki, Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej, Duszniki Zdrój, Międzynarodowy Konkurs Wokalny; Gdańsk – Ogólnopolski Konkurs E. Griega. W 2002 otrzymał wyróżnienie dla solisty na Międzynarodowym Festiwalu – Konkursie Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Jest prodziekanem Wydziału Wokalno-Aktorskiego w Akademii Muzycznej oraz kierownikiem Wydziału Wokalnego w PSM II stopnia – we Wrocławiu. Uczestniczy w jury międzynarodowych konkursów i jest wykładowcą i kierownikiem Zimowych Kursów Wokalnych w Dusznikach Zdroju.


MARIUSZ BONASZEWSKI
Pierwsze kroki na scenie stawiał w Słupskim Teatrze Dramatycznym (1984), gdzie trafił wkrótce po ukończeniu liceum. Zaraz po studiach związał się z warszawskim Teatrem Dramatycznym (do 1997), w którym zagrał wiele znaczących ról.
Ważnym etapem w życiu aktora była współpraca z Teatrem Polskim we Wrocławiu, a przede wszystkim z wybitnym reżyserem Jerzym Jarockim. Od 1997 jest członkiem zespołu Teatru Narodowego w Warszawie. Współpracuje także z teatrem radiowym i z Teatrem Telewizji.


PAWEŁ JANYST
Urodził się w Kielcach, gdzie ukończył I LO im. S. Żeromskiego. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu, Wydział Lalkarski, kierunek aktorstwo. Często współpracuje z reżyserem Pawłem Passinim na scenach różnych teatrów w Polsce (Bieguny, Znak Jonasza, DyBBuk, czy ostatnio Mistrz i Małgorzata).
Brał udział w produkcjach filmowych i telewizyjnych: Kamienie na szaniec, Agnus Dei / Niewinne, Ukryta gra, a także w serialach Czas honoru i Korona Królów.


JAN NOWICKI
Zagrał w ponad 240 filmach. Przez ponad 30 lat jego teatralną kolebką był Stary Teatr w Krakowie, gdzie zagrał dziesiątki ról, a kreacje Stawrogina w Biesach, Rogożyna w Nastazji Filipownej, Artura w Tangu czy księcia Konstantego w Nocy listopadowej przeszły do historii polskiego teatru. Jest autorem kilku książek (m.in. Między niebem a ziemią, Mężczyzna i one, Białe walce, Dwaj panowie), wierszy, tekstów piosenek i kolęd. Na ekranie debiutował w 1963. Związany z kręgiem twórców kabaretu Piwnica pod Baranami.


AGNIESZKA FRANKÓW-ŻELAZNY
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Wydziału Edukacji Muzycznej i Wydziału Wokalnego. Ukończyła Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, jak również Akademię Liderów Kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest doktorem habilitowanym sztuk muzycznych. Dyrektor artystyczny Chóru NFM. W latach 2013–2016 pełniła funkcję kuratora priorytetu „Muzyka” Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.


MAŁGORZATA PODZIELNY
Absolwentka Akademii Muzycznej we Wroc¬ławiu Wydziału Edukacji Muzycznej oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii – specjalność teoria muzyki (dyplomy z wyróżnieniem), a także Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa w Bydgoszczy. Prowadzi w Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu Chór Con Brio oraz Zespół Wokalny Rondo. Od 2009 jest dyrektorem artystycznym Chóru Chłopięcego NFM. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Posiada stopień doktora sztuki.


ANDRZEJ KOSENDIAK
Dyrektor Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Założył zespół Collegio di Musica Sacra; powołał do życia Chór NFM, Wrocławską Orkiestrę Barokową, Chór Chłopięcy NFM i Wrocław Baroque Ensemble (którego jest kierownikiem artystycznym). Był inicjatorem powstania nowych festiwali, jak m.in. Forum Musicum i Leo Festiwal. W 2018 ukazała się zrealizowana pod jego dyrekcją płyta z Widmami S. Moniuszki – otrzymała ona Fryderyka 2019 w kategorii „Album roku – muzyka chóralna, oratoryjna i operowa”. Jest profesorem Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Był inicjatorem i koordynatorem budowy nowoczesnej sali koncertowej we Wrocławiu – Narodowego Forum Muzyki.


PAWEŁ PASSINI
Reżyser teatralny, twórca i dyrektor neTTheatre. Zdobywca Nagrody im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera w sezonie 2012/2013.strona główna

Listopad 2019